คณะกรรมการดำเนินการ

คณะกรรมการดำเนินการชุดที่ 40

officer_coop6

นายพงศ์ธร พากเพียรทรัพย์
ประธานกรรมการ

officer_coop8

นายวชิระ บัวมาศ
รองประธานกรรมการคนที่ 1

นายไพบูลย์ เชื้อวงษ์บุญ
รองประธานกรรมการคนที่ 2

นางสาวอัญชลี พันธาธิก
กรรมการและเหรัญญิก

นายอชิตพล ธรรมรงค์
กรรมการ

นายประวัติ เมืองมา
กรรมการ

officer_coop10

นายนิพล อนุราช
กรรมการ

นายอภิรักษ์ คำสกุล
กรรมการ

officer_coop15

นายชัช เฉลิมกิจ
กรรมการ


นายจำนงค์ พรหมจรรย์
กรรมการ


นายสุชาติ ติปยานนท์
กรรมการ


นายสมบัติ พงศ์ละไม
กรรมการ


นางสาวสมใจ พุกจำปา
กรรมการ


นางปภัทร์สิริ ดามณี
กรรมการ


นางสาวนลินี สมเกียรกุล
กรรมการและเลขานุการ

อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก/เงินกู้

อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก

ออมทรัพย์ ร้อยละ 1.25
ออมทรัพย์พิเศษ ร้อยละ 2.00
ประจำ 12 เดือน ร้อยละ 2.50
ประจำ 24 เดือน ร้อยละ 2.50

อัตราดอกเบี้ยเงินกู้

เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน ร้อยละ 6.25
เงินกู้สามัญ ร้อยละ 6.25
เงินกู้พิเศษ ร้อยละ 6.25
เงินกู้สามัญหรือเงินกู้พิเศษที่มีจำนวนเงินกู้ไม่เกินมูลค่าหุ้น ร้อยละ 6.00

จำนวนผู้เข้าชม

681105
วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
ทั้งหมด
129
199
3691
673276
6084
13496
681105