คณะกรรมการดำเนินการ

คณะกรรมการดำเนินการชุดที่ 39

officer_coop6

นายพงศ์ธร พากเพียรทรัพย์
ประธานกรรมการ

officer_coop7

นายอิชวุฒิ ฤทธาภัย
รองประธานกรรมการคนที่ 1

officer_coop8

นายวชิระ บัวมาศ
รองประธานกรรมการคนที่ 2

officer_coop4

นายพุทธินันท์ บุญทองงาม
กรรมการและเหรัญญิก

officer_coop5

นายศุภชัย ตั้งวัฒนากร
กรรมการ

officer_coop11

นางสาวพินสิริ เพียรธันยการกุล
กรรมการ

officer_coop10

นายนิพล อนุราช
กรรมการ

officer_coop14

นายสมยศ จรรยา
กรรมการ

officer_coop15

นายชัช เฉลิมกิจ
กรรมการ


นายจำนงค์ พรหมจรรย์
กรรมการ


นายสุชาติ ติปยานนท์
กรรมการ


นายสมบัติ พงศ์ละไม
กรรมการ


นางสาวสมใจ พุกจำปา
กรรมการ


นางปภัทร์สิริ ดามณี
กรรมการ


นางสาวนลินี สมเกียรกุล
กรรมการและเลขานุการ

อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก/เงินกู้

อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก

ออมทรัพย์ ร้อยละ 1.50
ออมทรัพย์พิเศษ ร้อยละ 2.25
ประจำ 3 เดือน ร้อยละ 2.50
ประจำ 6 เดือน ร้อยละ 2.75
ประจำ 12 เดือน ร้อยละ 3.00
ประจำ 24 เดือน ร้อยละ 3.00

อัตราดอกเบี้ยเงินกู้

เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน ร้อยละ 6.25
เงินกู้สามัญ ร้อยละ 6.25
เงินกู้พิเศษ ร้อยละ 6.25
เงินกู้สามัญหรือเงินกู้พิเศษที่มีจำนวนเงินกู้ไม่เกินมูลค่าหุ้น ร้อยละ 6.15

จำนวนผู้เข้าชม

637530
วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
ทั้งหมด
10
723
843
632956
2852
16384
637530