คณะกรรมการดำเนินการ

คณะกรรมการ

officer_coop1

นายวีระวุฒิ ศรีเปารยะ
ประธานกรรมการ

officer_coop2

นางปราณี นันทิทรรภ
รองประธานกรรมการคนที่ 1

officer_coop3

นายมนตรี บุญญาพงษ์พันธ์
รองประธานกรรมการคนที่ 2

officer_coop4

นายพุทธินันท์ บุญทองงาม
กรรมการและเหรัญญิก

officer_coop6

นายพงศ์ธร พากเพียรทรัพย์
กรรมการ

officer_coop7

นายอิชวุฒิ ฤทธาภัย
กรรมการ

officer_coop8

นายวชิระ บัวมาศ
กรรมการ

officer_coop9

นายดนัย วิจารณ์
กรรมการ

officer_coop10

นายนิพล อนุราช
กรรมการ

officer_coop11

นางสาวพินสิริ เพียรธันยการกุล
กรรมการ

officer_coop12

นายอชิตพล ธรรมรงค์
กรรมการ

officer_coop13

นายประวัติ เมืองมา
กรรมการ

officer_coop14

นายสมยศ จรรยา
กรรมการ

officer_coop15

นายชัช เฉลิมกิจ
กรรมการ

officer_coop5

นายศุภชัย ตั้งวัฒนากร
กรรมการและเลขานุการ

อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก/เงินกู้

อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก

ออมทรัพย์ ร้อยละ 1.50
ออมทรัพย์พิเศษ ร้อยละ 2.25
ประจำ 3 เดือน ร้อยละ 2.50
ประจำ 6 เดือน ร้อยละ 2.75
ประจำ 12 เดือน ร้อยละ 3.00

อัตราดอกเบี้ยเงินกู้

เงินกู้สามัญ – ฉุกเฉิน ร้อยละ 6.60
เงินกู้พิเศษ ร้อยละ 6.60
กู้ไม่เกินมูลค่าหุ้น ร้อยละ 6.50

จำนวนผู้เข้าชม

464873
วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
ทั้งหมด
45
227
2669
459789
6112
13905
464873