คณะกรรมการดำเนินการ

คณะกรรมการดำเนินการชุดที่ 40

officer_coop6

นายพงศ์ธร พากเพียรทรัพย์
ประธานกรรมการ

officer_coop8

นายวชิระ บัวมาศ
รองประธานกรรมการคนที่ 1

นายไพบูลย์ เชื้อวงษ์บุญ
รองประธานกรรมการคนที่ 2

นางสาวอัญชลี พันธาธิก
กรรมการและเหรัญญิก

นายอชิตพล ธรรมรงค์
กรรมการ

นายประวัติ เมืองมา
กรรมการ

officer_coop10

นายนิพล อนุราช
กรรมการ

นายอภิรักษ์ คำสกุล
กรรมการ

officer_coop15

นายชัช เฉลิมกิจ
กรรมการ


นายจำนงค์ พรหมจรรย์
กรรมการ


นายสุชาติ ติปยานนท์
กรรมการ


นายสมบัติ พงศ์ละไม
กรรมการ


นางสาวสมใจ พุกจำปา
กรรมการ


นางปภัทร์สิริ ดามณี
กรรมการ


นางสาวนลินี สมเกียรกุล
กรรมการและเลขานุการ

อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก/เงินกู้

อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก

ออมทรัพย์ ร้อยละ 1.00
ออมทรัพย์พิเศษ ร้อยละ 1.75
ประจำ 12 เดือน ร้อยละ 2.00
ประจำ 24 เดือน ร้อยละ 2.00

อัตราดอกเบี้ยเงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน ร้อยละ 6.00 ต่อปี

อัตราดอกเบี้ยเงินกู้สามัญ

กรณีใช้บุคคลค้ำประกัน ร้อยละ 6.00
กรณีเงินกู้ไม่เกินมูลค่าหุ้น/ใช้บัญชีเงินฝากค้ำประกัน/มีประกันวงเงินสินเชื่อ ร้อยละ 5.50
กรณีกู้เพื่อการศึกษา/ใช้หนี้เงินกู้ ก.ย.ศ. ร้อยละ 3.50 (ไม่นำมาคำนวณเงินเฉลี่ยคืน)
กรณีกู้เงินปันผลประจำปี = อัตราดอกเบี้ยเงินกู้สามัญ (กรณีใช้บุคคลค้ำประกัน) - 0.25 ต่อปี (ไม่นำมาคำนวณเงินเฉลี่ยคืน)

อัตราดอกเบี้ยเงินกู้พิเศษ (ไม่นำมาคำนวณเงินเฉลี่ยคืน)

เงินกู้เพื่อการเคหะสงเคราะห์

     กรณีมีเงินประกันวงเงินสินเชื่อ

     - ปีที่ 1 = อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 2.50 

     - ปีที่ 2 ถึงตลอดอายุสัญญา = อัตราดอกเบี้ยเงินกู้สามัญ (กรณีใช้บุคคลค้ำประกัน) - 1.60 ต่อปี

     กรณีไม่มีเงินประกันวงเงินสินเชื่อ

     - ปีที่ 1 = อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 3.00

     - ปีที่ 2 ถึงตลอดอายุสัญญา = อัตราดอกเบี้ยเงินกู้สามัญ (กรณีใช้บุคคลค้ำประกัน) - 1.00 ต่อปี

เงินกู้พิเศษเพื่อการจำเป็นอื่น = อัตราดอกเบี้ยเงินกู้สามัญ (กรณีใช้บุคคลค้ำประกัน) - 1.00 ต่อปี

จำนวนผู้เข้าชม

794671
วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
ทั้งหมด
116
898
3941
787338
3093
15631
794671