ฝ่ายจัดการ

เจ้าหน้าที่สหกรณ์

นายอิชวุฒิ ฤทธาภัย
ผู้จัดการสหกรณ์

1482569421291

นางสาวปภาวี  พงศ์ละไม

เจ้าหน้าที่บัญชี

1482569538741

นางเพ็ชรา  ขำชู

เจ้าหน้าที่การเงิน

1482569598893

นางสาวจิรวรรณ  ศิลมั่น

เจ้าหน้าที่ประจำหน่วย

1482569676234

นางสาวบุชษรินทร์  ภิรมย์รักษ์

เจ้าหน้าที่ประจำหน่วย

1482569820180

นางสาวณีรนุช  ละอองดี

เจ้าหน้าที่การเงิน

1482569890567

นายชัชชัย  ผนวกสุข

เจ้าหน้าที่ธุรการ 


 


 


 


 

 

 

อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก/เงินกู้

อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก

ออมทรัพย์ ร้อยละ 1.25
ออมทรัพย์พิเศษ ร้อยละ 2.00
ประจำ 12 เดือน ร้อยละ 2.50
ประจำ 24 เดือน ร้อยละ 2.50

อัตราดอกเบี้ยเงินกู้

เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน ร้อยละ 6.25
เงินกู้สามัญ ร้อยละ 6.25
เงินกู้พิเศษ ร้อยละ 6.25
เงินกู้สามัญหรือเงินกู้พิเศษที่มีจำนวนเงินกู้ไม่เกินมูลค่าหุ้น ร้อยละ 6.00

จำนวนผู้เข้าชม

681066
วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
ทั้งหมด
90
199
3652
673276
6045
13496
681066