ฝ่ายจัดการ

เจ้าหน้าที่สหกรณ์

1482569189029

นางสาวรัตนา  เลิศเจริญพร
ผู้จัดการสหกรณ์

1482569421291

นางสาวปภาวี  พงศ์ละไม

เจ้าหน้าที่บัญชี

1482569538741

นางเพ็ชรา  ขำชู

เจ้าหน้าที่การเงิน

1482569598893

นางสาวจิรวรรณ  ศิลมั่น

เจ้าหน้าที่ประจำหน่วย

1482569676234

นางสาวบุชษรินทร์  ภิรมย์รักษ์

เจ้าหน้าที่ประจำหน่วย

1482569820180

นางสาวณีรนุช  ละอองดี

เจ้าหน้าที่การเงิน

1482569890567

นายชัชชัย  ผนวกสุข

เจ้าหน้าที่ธุรการ 


 


 


 


 

 

 

อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก/เงินกู้

อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก

ออมทรัพย์ ร้อยละ 1.50
ออมทรัพย์พิเศษ ร้อยละ 2.25
ประจำ 3 เดือน ร้อยละ 2.50
ประจำ 6 เดือน ร้อยละ 2.75
ประจำ 12 เดือน ร้อยละ 3.00
ประจำ 24 เดือน ร้อยละ 3.00

อัตราดอกเบี้ยเงินกู้

เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน ร้อยละ 6.25
เงินกู้สามัญ ร้อยละ 6.25
เงินกู้พิเศษ ร้อยละ 6.25
เงินกู้สามัญหรือเงินกู้พิเศษที่มีจำนวนเงินกู้ไม่เกินมูลค่าหุ้น ร้อยละ 6.15

จำนวนผู้เข้าชม

637525
วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
ทั้งหมด
5
723
838
632956
2847
16384
637525