เนื้อหาอื่นๆ...

  1. ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์กรมธนารักษ์ จำกัด ชุดที่ 40 ฉบับที่ 1/2564 เรื่อง การพักชำระเงินสัญญาเงินกู้ทุกประเภท
  2. ประกาศคณะกรรมการจัดการเลือกตั้ง เรื่อง กำหนดการรับสมัครหลกเกณฑ์เกี่ยวกับการเลือกตั้งกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์กรมธนารักษ์ จำกัด เพื่อเป็นคณะกรรมการดำเนินการประจำปี 2564 (เพิ่มเติม)
  3. ประกาศคณะกรรมการจัดการเลือกตั้ง เรื่อง กำหนดการรับสมัครหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการเลือกตั้งกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์กรมธนารักษ์ จำกัด เพื่อเป็นคณะกรรมการดำเนินการประจำปี 2564
  4. ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์กรมธนารักษ์ ฉบับที่ 21/2563 เรื่อง การปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ไม่เกินมูลค่าหุ้น

I-MEMBER

ตรวจสอบข้อมูลสมาชิก 

อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก/เงินกู้

อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก

ออมทรัพย์ ร้อยละ 1.00
ออมทรัพย์พิเศษ ร้อยละ 1.75
ประจำ 12 เดือน ร้อยละ 2.00
ประจำ 24 เดือน ร้อยละ 2.00

อัตราดอกเบี้ยเงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน ร้อยละ 6.00 ต่อปี

อัตราดอกเบี้ยเงินกู้สามัญ

กรณีใช้บุคคลค้ำประกัน ร้อยละ 6.00
กรณีเงินกู้ไม่เกินมูลค่าหุ้น/ใช้บัญชีเงินฝากค้ำประกัน/มีประกันวงเงินสินเชื่อ ร้อยละ 5.50
กรณีกู้เพื่อการศึกษา/ใช้หนี้เงินกู้ ก.ย.ศ. ร้อยละ 3.50 (ไม่นำมาคำนวณเงินเฉลี่ยคืน)
กรณีกู้เงินปันผลประจำปี = อัตราดอกเบี้ยเงินกู้สามัญ (กรณีใช้บุคคลค้ำประกัน) - 0.25 ต่อปี (ไม่นำมาคำนวณเงินเฉลี่ยคืน)

อัตราดอกเบี้ยเงินกู้พิเศษ (ไม่นำมาคำนวณเงินเฉลี่ยคืน)

เงินกู้เพื่อการเคหะสงเคราะห์

     กรณีมีเงินประกันวงเงินสินเชื่อ

     - ปีที่ 1 = อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 2.50 

     - ปีที่ 2 ถึงตลอดอายุสัญญา = อัตราดอกเบี้ยเงินกู้สามัญ (กรณีใช้บุคคลค้ำประกัน) - 1.60 ต่อปี

     กรณีไม่มีเงินประกันวงเงินสินเชื่อ

     - ปีที่ 1 = อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 3.00

     - ปีที่ 2 ถึงตลอดอายุสัญญา = อัตราดอกเบี้ยเงินกู้สามัญ (กรณีใช้บุคคลค้ำประกัน) - 1.00 ต่อปี

เงินกู้พิเศษเพื่อการจำเป็นอื่น = อัตราดอกเบี้ยเงินกู้สามัญ (กรณีใช้บุคคลค้ำประกัน) - 1.00 ต่อปี

จำนวนผู้เข้าชม

794680
วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
ทั้งหมด
125
898
3950
787338
3102
15631
794680