ระบบตรวจสอบข้อมูลสมาชิก

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
0-2270-1670, 0-22730899-903 ต่อ 5760

ในการใช้งานครั้งแรกสมาชิกควรเปลี่ยนรหัสผ่านใหม่เพื่อความปลอดภัย ที่เมนู แก้ไขข้อมูลสมาชิก


บันทึกข้อมูลครั้งล่าสุดเมื่อ

content 01

thumbnail 

infomation
 bullet search  เรื่อง การรับสมัครสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ราชการ รัฐวิสาหกิจไทย รอบที่ 1/2561" icon new
 bullet search  เรื่อง สอ.ธร. ช่วยเหลือสมาชิกที่ประสบอุทกภัยจากพายุ "เซินกา" icon new
 bullet search  เรื่อง การให้ทุนการศึกษาแก่บุตรสมาชิกและสมาชิกสมทบ ประจำปี 2560 icon new
 bullet search  เรื่อง นโยบายเกี่ยวกับการดำเนินธุรกรรมการเงินของสหกรณ์ เพื่อความปลอดภัยและการป้องกันปราบปรามการฟอกเงินและต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย icon new
 bullet search  เรื่อง ขอความอนุเคราะห์แจ้งสหกรณ์เพื่อนำส่งข้อมูลประกอบการประเมินความเสี่ยงที่เกี่ยวกับการฟอกเงินหรือการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายผ่านระบบสารสนเทศ icon new
 bullet search  เรื่อง สมัครเป็นสมาชิก สสอ.รรท. วันนี้ ด้วยอัตราเงินสงเคราะห์เพียงปีละ 4,500 บาท หรือ เพียงวันละ 13 บาทเท่านั้น 
 bullet search  เรื่อง หลักเกณฑ์การรับสมัครสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ราชการ รัฐวิสาหกิจไทย รอบที่ 7/2560 
 bullet search  เรื่อง หลักเกณฑ์การรับสมัครสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ สหกรณ์ออมทรัพย์ราชการ รัฐวิสาหกิจไทย รอบที่ 6/2560 
 bullet search  เรื่อง การรับสมัครสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ราชการ รัฐวิสาหกิจไทย รอบที่ 4/2560 
 bullet search  เรื่อง ปรับลดวงเงินรับฝากทุกประเภท 
 bullet search  เรื่อง ขอเชิญประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2559 
 bullet search  เรื่อง ผลการคัดเลือกสมาชิกที่ได้รับทุนการศึกษาแก่บุตรสมาชิก ประจำปี 2559 
 bullet search  เรื่อง รายงานการพ้นสมาชิกภาพ ถึงแก่กรรม ลาออก ประจำเดือนตุลาคม 2559 (ฉบับชั่วคราว) 
 เรื่อง การเรียกเก็บเงินสงเคราะห์ล่วงหน้าเพื่อคงสมาชิกภาพปี 2560  
 เรื่อง ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์กรมธนารักษ์ จำกัด ฉบับที่ 6/2559  
 เรื่อง การรับสมัครสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ราชการ รัฐวิสาหกิจไทย รอบที่ 1/2560  
   เรื่อง  แจ้งยกเลิกการจัดงานวันออมแห่งชาติ ประจำปี 2559 
   เรื่อง  โครงการประกวดคำขวัญวันออมแห่งชาติ ประจำปี 2559 

 

 


อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก/เงินกู้

อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก

ออมทรัพย์ ร้อยละ 1.50
ออมทรัพย์พิเศษ ร้อยละ 2.25
ประจำ 3 เดือน ร้อยละ 2.50
ประจำ 6 เดือน ร้อยละ 2.75
ประจำ 12 เดือน ร้อยละ 3.00

อัตราดอกเบี้ยเงินกู้

เงินกู้สามัญ – ฉุกเฉิน ร้อยละ 6.60
เงินกู้พิเศษ ร้อยละ 6.60
กู้ไม่เกินมูลค่าหุ้น ร้อยละ 6.50

จำนวนผู้เข้าชม

404894
วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
ทั้งหมด
379
210
2705
399660
8430
11759
404894